نقش تربیتی امام علی علیه السلام
50 بازدید
محل نشر: کتاب تربیت 4 / 1379
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به کوتاهی از شماری از نگرشهای تربینی امام علی علیه السلام پرداخته شده است.