معرفی اثباتی مکانه های تاریخی- اسلامی مکه مکرمه (با استناد به تواتر علمی و محلی
48 بازدید
محل نشر: میقات حج، شماره 77، پائئز 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش شده است کتاب الاماکن المأثورة فی مکة المکرمة عرض و تحلیل، معرفی و نقد شود.