فارابی: فیلسوف تربیت
49 بازدید
محل نشر: علوم تربیتِی، شماره 1، بهار 92
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش شده است با استناد مستقیم به آثار فارابی نظام و فلسفه تربیتی مورد نظر وی به کوتاهی اما دقیق معرفی شود.