فلسفه تربیت اسلامی: مطالعه ای تطبیقی میان فلسفه تربیتی اسلامیی و فلسفه تربیتی معاصر
50 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت
نقش: مترجم
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی