کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلامی: توصیف، تحلیل، نقد
48 بازدید
ناشر: مرکز ترجمه و نشر بین المللی المصطفی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-195-541-1
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر به توصیف، تحلیل و نقد 130 عنوان کتاب عربی در حوزه تربیت اسلامی پرداخته شده است. کتابهای معرفی شده در این اثر غیر از کتابهای معرفی شده در دیگر آثار کتاب شناختی مؤلف است.