مکان های تاریخی مکه مکرمه
50 بازدید
ناشر: نشر مشعر
نقش: مترجم
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب با استناد به تواتر محلی و تواتر علمی و شواهد تاریخی به آثار از میان رفته و آثار باقی مانده در مکه مکرمه اشاره شده است. اهمیت کتاب در آن است که به قلم عبدالوهاب ابراهیم ابو سلیمان که یکی از عالمان مهم عربستان است نگارش یافته است.