شیوههای تزکیه نفس بین نظرات غزالی و میزار جواد ملکی تبریزی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حسن خسروی
در این رساله تلاش شده است روشهای تزکیه نفس از نگاه امام محمد غزالی و عارف واصل حضرت ایت الله میرزا جواد ملکی تبریزی قدس سره الشریف طرح و بررسی و مقایسه شود.