سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق و مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شبکه سراسری معارف 
محقق و نویسنده و اجرای برنامه 
 
 
پژوهشی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات تربیت اسلامی 
محقق و مترجم 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پذیرش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
استانداری سیستان و بلوچستان 
معاونت سیاسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
آموزش و پرورش استان تهران 
مصاحبه کننده در واحد گزینش 
 
 
اداری 
همکاری 
واحد حمایت از مناطق محروم 
همکاری با دفتر نخست وزیر شهید رجائی 
 
 
اداری 
همکاری 
آموزش و پرورش استان اصفهان و تهران 
امور تربیتی 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1385/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ترجمه تخصصی از عربی به فارسی 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق 
مدرس 
1387/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ترجمه تخصصی از عربی به فارسی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
1387/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مربیان بزرگ مسلمان 
تدریس 
بنیاد نهج البلاغه 
مدرس 
1387/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مربیان بزرگ مسلمان 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1388/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مربیان بزرگ مسلمان 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1388/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مکتب ها و گرایش های تربیتی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
ترجمه تخصصی از عربی به فارسی 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
 
 
ترجمه تخصصی از عربی به فارسی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
ترجمه تخصصی از عربی فارسی