مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بهروز
نام خانوادگی:رفیعی دمنه
پست الکترونیک:brafiee@rihu.ac.ir
تخصص ها:ادبیات عرب ، علوم تربیتی ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

پیش از پیروزی انقلاب چند ماهی در حوزه علمیه تهران طلبگی کردم . پس از پیروزی انقلاب کارهای اجرایی را واگذاشتم و در سال 63 به اتفاق همسر و فرزندم به قم مهاجرت کردم و مشغول تحصیل شدم .
 از سال68 به تحقیق و تالیف و ترجمه روی آوردم .به سال 78 اولین اثر بنده با عنوان کتاب شناسی توصیفی و موضوعی اخلاق ، عرفان و تصوف اسلامی از سوی انتشارات الهدی به چاپ رسید .فعالیت تحقیقی و تالیفی بنده بیشتر بر تربیت اسلامی ، اخلاق اسلامی ، و منبع شناسی و ترجمه از عربی (روز) به فارسی متمرکز شده است . اندکی نیز با فلسفه و علوم قرآنی و ادبیات فارسی سر و کار داشته ام .کتابی با عنوان آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد 3 - امام محمد غزالی) در سال 81 از بنده به چاپ رسیده و در سال 82 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد .
کتاب دیگر با عنوان کتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی تعلیم و تربیت در اسلام گزیده منابع عربی ـ در سال 81 از بنده به چاپ رسیده که در سال 82 عنوان سوم کتاب سال حوزه را کسب کرد .بنده از سال 71 تا کنون با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همکاری دارم.و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی این مرکز هستم.